Overstromingen Zuid Malawi 2019

10 Maart j.l. sprak ik met mijn zus Marjo, die momenteel in Muona is en William Allan, de voorzitter van Muona Foundation (MF), onze zusterstichting in Malawi en administrator van Trinity Hospital.

Zij vertelden mij dat het zuiden van Malawi, na wekenlange hevige regen, weer geteisterd word door verwoestende overstromingen.  De overstromingen hebben al meerdere dodelijke slachtoffers geëist, of te wel door verdrinking of ten gevolge van instortende huizen waar mensen in lagen te slapen.  Ook is er geen elektriciteit omdat electriciteitspalen om gevallen zijn en in het water liggen.

William stuurde me in de uren erna een hele serie foto’s en video’s op die een aardig beeld geven van de actuele situatie rond Muona en langs de Eastbank.  Omdat Muona, net als bij de overstromingen van eind 2014/begin 2015 weer afgesloten is van de buitenwereld vrezen we dat, net als toen, de hulp vanuit de overheid en hulporganisaties ter plekke pas na meerdere dagen op gang komt, terwijl de eerste dagen zo cruciaal zijn.  Toen kon MF gelukkig vanaf uur nul meteen aan de slag om de eerste nood te lenigen en mensenlevens te redden dankzij middelen die wij inmiddels daarheen gestuurd hadden voor lopende projecten, die nog niet gebruikt waren.  Marjo heeft inmiddels ter plekke wat geld ter beschikking kunnen stellen en ik heb zonet Corina, onze penningmeester gevraagd € 1.500,00 naar Malawi over te maken.

We roepen bij deze ook iedereen, die de bevolking in de Lower Shire Valley een warm hart toedraagt, op om ons hierbij te ondersteunen, want dit eerste bedrag is natuurlijk de spreekwoordelijke druppel op een hete plaat.

Update 24 maart 2019.

Vandaag weer telefonisch contact gehad met Muona.  Na enkele dagen wat droger weer is het vannacht weer heel zwaar gaan regenen.  Van de eerste € 1.500, die we, dankzij vele genereuze giften, naar Muona konden overmaken, is op de lokale markten mais gekocht en in 20 kg zakken uitgedeeld aan 250 gehandicapten, ouderen en zwangere vrouwen in de drie opvangcentra waar Muona Foundation (MF) zich over ontfermt.  Behalve een 50-tal zakken rijst die door een helikopter in het gebied rond Muona gedropt waren, is MF de enige organisatie die hulp verleent in de zwaar getroffen gemeenschappen langs de Eastbank.  Vandaag is nog eens € 2.000 overgemaakt om voedsel en andere belangrijke eerste levensbehoefte (zeep, slaapmatten e.d.) aan de getroffenen uit te delen.  De teller van binnengekomen giften voor noodhulp staat inmiddels op € 6.600!!  Een bemoedigende tussenstand!

Update 3 april 2019

De teller is inmiddels de € 10.000 gepasseerd!!  Veel dank nogmaals aan allen die hieraan bijgedragen hebben.  Tot nog toe is € 3.500 die kant opgegaan.  De nachtelijk regens van 24 maart lijken gelukkig het einde van het regenseizoen te hebben gemarkeerd! 25 Maart volgde een tweede uitdeling; deze keer werden ook zeep en een 100-tal slaapmatten uitgedeeld en werd zo’n 450 meter plastic verdeeld onder mensen die naar huis konden om hun lekkende daken provisorisch te repareren.  Verder werden er ook bezems, bekers en zout gekocht op de lokale markten.   Ook wordt er inmiddels druk gewerkt aan het opknappen en weer bewoonbaar maken van huisjes van alleenstaande ouderen die flinke schade opliepen t.g.v.  de aaanhoudende zware regenval.  Behalve een dropping per helikopter van een 50-tal zakken rijst is, t.g.v. de zeer slechte bereikbaarheid, MF de enige organisatie die ter bied.  Hopelijk gaat daar, nu het al enkele dagen droog is en de toegangswegen weer enigszinns begaanbaar beginnen te worden, de komende weken verandering in komen.

Update 14 april 2019

De teller staat inmiddels op € 11.775.=!! Wat een geweldig resultaat.  Zeven huisjes van alleenstaande bejaarden zijn inmiddels grondig opgeknapt: dak gerepareerd, cementen vloer aangebracht en muren van binnen gewit hetgeen het interieur meteen een heel wat prettigere uitstraling geeft.  Inmiddels is nogmaals voedsel uitgedeeld in de opvan locaties en werden vrijdag 12 april nog eens 120 slaapmatten en dekens uitgereikt.  E.e.a. is te zien op de videofilmpjes die onder het chapiter ‘video’s’ te vinden zijn.  Alle slaapmatten werden op de lokale markt gekocht, zodat heel wat mensen konden profiteren van wat extra inkomsten.  De matten werden gevlochten door vele vrouwen van de bevolking in en rond Muona.  Dat was, naar lokale maatstaven, een monsterbestelling!!  Inmiddels is het regenseizoen ten einde en is water weer aan het zakken, waardoor de toegangswegen weer (beter) toegankelijk zijn.  Andere instanties beginnen daardoor nu ook langzaam de Valley te bezoeken om de problemen te inventariseren en mogelijk hulp te verlenen.  Op 15 april wordt nog eens € 3.000 over gemaakt waar nu ook € 1.000 bestemd is voor het kopen en distribueren van zaaigoed en € 2.000 voor hulp aan de laatste groep van de slachtoffers in een van de drie opvang lokaties.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi