Nieuwsbrief Maart 2023

Ik was net twee weken terug uit Muona toen de ramp zich voltrok. Cycloon Freddy kwam toch terug (we waren zo opgelucht dat we enkele weken eerder de dans ontsprongen waren…dachten we!)

Dagenlang zonder onderbreking zware regenbuien en windstoten.De rivieren die al vol waren traden buiten hun oevers en ook van de bergen kwam al het regenwater als watervallen naar beneden…de vlakte in: Muona en alle omliggende dorpen werden zwaar getroffen.

Meer dan 5000 mensen zijn in onze regio dakloos geworden en worden op dit moment zoveel mogelijk opgevangen in tenten, kerken en scholen. Om die reden zijn de scholen nu tot half april gesloten.

Een groot probleem is het gebrek aan voedsel. Afgelopen jaar mislukte een groot deel van de maïsoogst vanwege de droogte…
nu dreigt ook de rijst oogst verloren te gaan, want veel van de jonge aanplant is weggespoeld. Door de schaarste zijn de prijzen van een zak maïs omhoog geschoten, want iedereen doet er nu een beroep op. Betaalden we een maand geleden nog 25.000 kwacha, nu is dat 50.000
kwacha (zo’n 50 euro!!). Dit zijn ongekende prijzen, met alle gevolgen van dien.

Muona Foundation, onze lokale zusterstichting, is vanaf dag één in de weer om hulp te bieden. Op dit moment zijn er 9 vluchtelingenkampen ingericht, met in totaal meer dan 5000 volwassenen en kinderen. Behalve voedsel zijn er ook dekens en rieten slaapmatten nodig en zeep,want tot overmaat van ramp is er een grote uitbraak van cholera….!

Onder deze omstandigheden is de hygiëne moeilijk in acht te nemen en zitten ze ook nog dicht op elkaar! Enkele hulporganisaties zijn net gearriveerd en die doen wat ze kunnen, maar het gebied is te groot, het aantal mensen teveel…want ook de mensen die nog wel onderdak hebben lijden honger…Daarom lieve mensen, doen we een DRINGENDE OPROEP om voor onze mensen iets extra’s te doen. We zouden het niet vragen als de nood niet zo hoog was.

Velen zijn alles kwijtgeraakt!

Toch hebben we ook wat lichtpuntjes te melden, want dankzij een collecte op kerstavond bij de geloofsgemeenschap Oase in Veldhoven konden we in 5 scholen die geen elektriciteit hebben solar-verlichting installeren in de hoogste klassen. Zonder uitzondering waren de onderwijzers blij verrast, want nu kunnen leerlingen ook in de avond naar school komen om te studeren, want in een klas van zo’n 70-80 leerlingen valt leren niet mee….!

Eén van de scholen was ver weg en moeilijk bereikbaar: de motorfiets moest door 4 mensen in een bootje getild worden om de oversteek te maken…en de hoofdonderwijzer was zichtbaar geroerd omdat er aan zijn school was gedacht. Hij vertelde dat deze school door de hogere ligging bij overstromingen een toevluchtsoord is voor mensen die bedreigd worden door het water. Dan slapen ze ook daar. En nu kregen ze verlichting..! Op dit moment worden er weer veel mensen opgevangen in zijn school.

Een ander goed initiatief is dat 20 jongeren in Muona een cursus voor elektricien gaan volgen en 10 jongeren voor metselaar (jongens én meisjes). Dat is een belangrijke ontwikkeling omdat er voor onze jongeren nauwelijks werk te vinden is. Gevolg is dat ze gaan rond hangen, drinken of crimineel gedrag vertonen. Het is een pilot, maar als dit een succes wordt kan het een grote impact gaan krijgen op onze regio. Dan kunnen we ook andere beroepscursussen gaan aanbieden omdat deze viermaandelijkse training slechts 50 euro per leerling kost. Het geeft deze jongeren de mogelijkheid voor zichzelf te beginnen of als assistent mee te werken.

Een ander lichtpunt is dat na ruim drie maanden hard werken om het terrein te egaliseren, de kinderen en volwassenen uit de buurt weer volop gebruik kunnen maken van het vernieuwde voetbal- volleybal- en netbalveld (meisjes). Met echte goalpalen, netten en gemetselde zitbankjes voor het publiek. Zo’n 100 bomen zijn er rondom het veld aangeplant, met struiken er tussenin. Het is een aantrekkelijke plaats geworden waar steeds meer mensen op afkomen. Er is verder namelijk helemaal niets te doen in de omgeving. De dorpsbewoners waarderen dit enorm en het was fantastisch om te horen dat afgelopen week, toen de zon weer enkele dagen geschenen had, er weer hele groepen kinderen volop aan het trainen waren…! Als een eilandje temidden van alle ellende: er werd weer plezier gemaakt. Dan voel ik me zo dankbaar dat wij hieraan hebben kunnen bijdragen…

Tot slot wil ik nog vermelden dat we een succesvolle benefietmiddag gehad hebben in december met een opbrengst van ruim 3000 euro.
Dank aan alle mensen die hieraan hebben bijgedragen. Een deel hebben we gebruikt voor de start van de beroepscursussen, een ander
deel voor de inkoop van maïs.

Zelden heb ik zo’n veerkrachtig volk meegemaakt.
Zij verdienen onze hulp en steun.
Mogen we opnieuw een beroep op jullie doen?

Kijk ook op onze website voor meer informatie: www.muonamalawi.nl
Ons rekeningnummer is: NL63 ABNA 0617048436

Marjo Cuppen,
secretaris St. Community Muona Malawi

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi