Project

Lokale ‘kunstmest’ productie training

Kunstmest is een  schaars en dus duur artikel in Malawi. Doordat de grond erg verarmd is groeit er bijna niets zonder dat de grond verrijkt is. Het ontbreekt de boeren aan kennis om zelf dit ter hand te nemen. Vandaar dat het initiatief is genomen een 50tal  zgn ‘lead’ boeren een training te geven hoe men op een verantwoorde manier en met een minimum aan kunstmest en met de andere grondstoffen de grond het beste kan verrijken.

Deze boeren werden uitgenodigd om deel te nemen aan deze cursus en zullen op hun beurt de opgedane kennis verder verspreiden naar de andere boeren. Voor de kosten werd een beroep gedaan op onze stichting waar we graag gehoor aan gegeven hebben.

Van 22 tot 26 augustus 2016 werd er in de lagere school van Chinyanje de workshop met groot succes gehouden.

Update maart 2019

Inmiddels zijn er heel wat mensen thuis aan de slag gegaan om zelf ‘kunstmest’ te maken.  Hiervoor gebruiken ze 5 kg commerciële kunstmest  (1/10de van een 50 kg zak die ze nooit zouden kunnen betalen) en mengen dat met een emmer restproduct van mais (kaf), een emmer geitenkeutels en een halve emmer as.  Dit alles is ter plekke in overvloed aanwezig en makkelijk te verkrijgen.

Deze lokaal geproduceerde ‘kunstmest’ werd op proefvelden getest en het resultaat werd vergeleken met dat van proeftuinen waar de commerciële kunstmest gebruikt werd.  Geconstateerd werd dat de opbrengst van de proefvelden waar de thuis geproduceerde variant gebruikt was die van de commerciële kunstmest velden overtrof.

De techniek wordt dan inmiddels ook toegepast op vele velden over het hele land.  Een geweldig succes en een prachtig voorbeeld van z.g ‘appropriate technology’!!

In Muona wordt de ‘kunstmest’ niet alleen voor eigen gebruik geproduceerd, maar ook voor de verkoop aan mensen die nog niet van de techniek op de hoogte zijn.  Een 50 kg zak brengt dan ongeveer €10 op en is dus een goede bron van inkomsten voor de verkopers.

De volgende stap die MF nu dan ook  voorziet, is een training van de mensen die deze ‘kunstmest’ produceren, om hen te leren hoe ze hun product het beste aan de man kunnen brengen.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi