Project

Bijlessen leesvaardigheid

Ten gevolge van de 2014/2015 overstromingen werden enkele basis scholen verwoest en werden vele andere scholen maandenlang gebruikt om de vele mensen die dakloos waren geworden, op te vangen.   Vele honderden kinderen konden daarom maanden lang geen onderwijs  volgen.   Deze situatie, gekoppeld met een tekort aan gekwalificeerde onderwijskrachten en onderwijs- en leerbenodigdheden zorgde ervoor dat velen een flinke achterstand opliepen.  De onderwijzers constateerden dat vele leerlingen in de vierde klas nog steeds niet konden lezen en schrijven.  De klassen waren overbevolkt en vele kinderen kregen hun lessen buiten, onder een boom.  Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Technologie nam het initiatief om extra leerkrachten op te leiden voor de laagste klassen en extra schoolboeken aan te schaffen voor die leerlingen in die klassen.  Deze boeken zijn inmiddels ook beschikbaar op de meeste basisscholen in en rond Muona.

Dit pilot project, zal één jaar duren en is erop gericht de deelnemende kinderen te helpen hun lees- en schijfvaardigheid te verbeteren en de opgelopen achterstand zo goed mogelijk in te halen.   Hiertoe worden twaalf jongeren ingeschakeld die hun middelbare school inmiddels afgerond hebben.  Een aantal van deze jongeren zijn de afgelopen jaren door SCMM gesponsord, anderen zijn schoolverlaters uit de getroffen gebieden.   Ter voorbereiding op hun taak als assistent leerkrachten ontvangen deze jongeren een intensieve training van tien dagen.  Deze training wordt gegeven door twee van de onderwijzers die door SCMM gesponsord werden.  Zij worden bijgestaan door de Adviseur voor Basis Onderwijs van Muona.  De kinderen die aan deze pilot meedoen ontvangen, gedurende een jaar, drie maal per week twee uur bijles van de onderwijs assistenten, onder supervisie van de twee gekwalificeerde leerkrachten.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi