Project

Voedselbank voor tijden van schaarste

In augustus ontvingen wij een verzoek van MF om de oprichting van een voedselbank te financieren.  Na twee mislukte oogsten ten gevolge van de overstromingen van 2014/2015 en de droogte in het jaar daarop, is de rek bij m.n. de kwetsbare groepen (alleenstaande ouderen, een ouder gezinnen, gezinnen waar een kind aan het hoofd staat en kinderen die, na het overlijden van hun ouders opgroeien bij grootouders) er helemaal uit.

Ook dit jaar was de oogst in het gebied rond Muona, t.g.v. te lang uitblijvende regens en later insecten die de jonge maisplanten vernietigden, heel pover.  In de rest van het land werd er echter een zeer goede oogst binnen gehaald.  Overvloed van goedkope mais dus op de markten.  Als straks de honger weer toeslaat, in de maanden vóór de nieuwe oogst, is het met die overvloed gauw gedaan en schieten de prijzen omhoog.  MF wilde daarom, vóórdat het zover is, goedkope mais en bonen in kopen.   Deze kan dan, als de  schaarste intreedt en hoge prijzen de mais onbetaalbaar maken, beschikbaar gemaakt worden voor m.n. die kwetsbare groepen.  Waar het kan wordt die aan hen tegen de lage inkoopsprijs verkocht.  In de ergste gevallen zal er, aan de aller kwestbaarsten, ook voedsel gratis uitgereikt worden.  Dit gebeurt op een heel transparante wijze: de gemeenschap zelf identificeert, samen met de lokale leiders, wie daaarvoor in aanmerking moet komen.

Update maart 2019  

In november 2017, een paar maanden na de opkoop van een hoeveelheid goedkope mais en bonen, bleken er korenwormen in de noodvoorraad te zitten.  Andere zakken en een nieuwe hoeveelheid insecticide poeder werden aangeschaft voor een extra behandeling en opslag van de aanwezige voorraad.   Ondanks deze maatregels bleek, bij inspectie aan het begin van het schaarste tijdperk, dat de voorraad ernstig aangetast was door die korenwormen.  Nog maar een klein deel ervan was geschikt voor menselijke consumptie.  De verkoop daarvan, tegen de lage prijs van € 3 voor een 50 kg zak, bracht dan ook maar € 377 op!

Opname cijfers van het voedings- rehabilitatie centrum, laten een duidelijke stijging zien van opnames in de maanden voorafgaande aan de nieuwe oogst.  MF is dan ook van mening dat een voedselbank voor tijden van schaarste een goed idee blijft.

Om er voor te zorgen dat de korenworm niet opnieuw toeslaat, worden er opslagzakken met een plastic binnenzak gekocht.  Als die goed afgesloten worden, zorgen die ervoor dat de korenwormen, die eventueel in de zak terecht zijn gekomen, verstikken.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi