Stichting Community Muona Malawi

Het doel van Stichting Community Muona en haar locale partner Muona Foundation is: verbetering van de levensomstandigheden in de dorpsgemeenschappen in en rond Muona.  Gezamenlijk richten de twee stichtingen zich o.a. op de gebieden onderwijs, landbouw en kleine sociale projecten.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen die dit werk vrijwillig doen.  Ze hebben recht op jaarlijks 1500 euro vrijwilligersvergoeding.  In het bestuur is bepaald dat ze hier volledig afstand van doen en het aanmerken als schenking aan de stichting. Ook reis- en verblijfskosten bij bezoeken aan de projecten zijn volledig voor eigen rekening:

Peter Cuppen:  Voorzitter
Marjo Cuppen:  Secretaris
Corina Brand:  Penningmeester
Cor Brand:  Notulist

Hoe gaan we te werk

Onze zusterstichting, Muona Foundation (MF) in Malawi, geeft aan waar de hulpbehoeftes liggen.  Een projectplan wordt bij ons,  Stichting Community Muona Malawi (SCMM) ingediend.  De financiële mogelijkheden worden onderzocht en er wordt een plan de campagne gemaakt hoe het een en ander gefinancierd zou kunnen worden.  Van de uitkomst wordt onze zusterstichting vervolgens op de hoogte gebracht.  Omdat we een zusterstichting ter plekke hebben is SCMM in staat om alert en snel te hulp te schieten als er zich noodsituaties voordoen ter plekke.  Dat heeft al enkele keren een belangrijk verschil gemaakt en MF heeft dan ook een reputatie ter plekke als betrouwbare en effectieve partner.  De DC (District Commissioner, hoogste bestuurder op districtsniveau) en zijn DDO (District Development Officer, hoogst functionaris op verantwoordelijk voor alle ontwikkelingsprojecten in Nsanje District) hebben MF aangewezen als lead NGO (voornaamste Niet Gouvernementele  Organisatie) voor Noord Nsanje, een gebied dat grotendeels samenvalt met het verzorgingsgebied van Trinity.

Sponsorgelden worden geworven en gestort op de bankrekening van SCMM welke door de penningmeester van de stichting wordt beheerd.  Op het moment dat er voldoende geld is bijeengebracht om een project te kunnen starten worden deze financiële middelen overgemaakt naar de rekening van onze zusterstichting onder vermelding van het betreffende project.  Na het realiseren daarvan ontvangen we van hen een rapportage en financiële verantwoording.  De resultaten worden via nieuwsbrief, email of website gecommuniceerd naar onze sponsors.

Bekijk onze informatie flyers

Klik op de flyers om deze te bekijken als PDF bestand.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi