Cycloon Freddy

Noodkreet vanuit Malawi

Ik was net twee weken terug uit Muona toen de ramp zich voltrok.

Cycloon Freddy kwam toch terug (we waren zo opgelucht dat we enkele weken eerder de dans ontsprongen waren…dachten we!)
Dagenlang zonder onderbreking zware regenbuien en windstoten.

De rivieren die al vol waren traden buiten hun oevers en ook van de bergen kwam alhet regenwater als watervallen naar beneden de vlakte in:

Muona en alle omliggende dorpen werden zwaar getroffen.

Meer dan 5000 mensen zijn in onze regio dakloos geworden en worden op dit moment zoveel mogelijk opgevangen in tenten, kerken en scholen.                        

Om die reden zijn de scholen nu tot half april gesloten.

Een groot probleem is het gebrek aan voedsel.
Afgelopen jaar mislukte een groot deel van de maïsoogst vanwege de droogte…
nu dreigt ook de rijst oogst verloren te gaan, want veel van de jonge aanplant is weggespoeld. Door de schaarste zijn de prijzen van een zak maïs omhoog geschoten, want iedereen doet er nu een beroep op.
Betaalden we een maand geleden nog 25.000 kwacha, nu is dat 50.000 kwacha (zo’n 50 euro!!). Dit zijn ongekende prijzen, met alle gevolgen van dien.
Muona Foundation, onze lokale zusterstichting, is vanaf dag één in de weer om hulp te bieden. Op dit moment zijn er 9 vluchtelingenkampen ingericht, met in totaal meer dan 5000 volwassenen en kinderen. Behalve voedsel zijn er ook dekens en rieten slaapmatten nodig en zeep, want tot overmaat van ramp is er een grote uitbraak van cholera!
Onder deze omstandigheden is de hygiëne moeilijk in acht te nemen en zitten ze ook nog dicht op elkaar! Enkele hulporganisaties zijn net gearriveerd en die doen wat ze kunnen, maar het gebied is te groot en ook het aantal mensen is te groot, want ook de mensen die nog wel onderdak hebben lijden honger.

Daarom lieve mensen, doen we een DRINGENDE OPROEP om voor onze mensen iets extra’s te doen. We zouden het niet vragen als de nood niet zo hoog was.

Velen zijn alles kwijtgeraakt!

Stichting Community Muona Malawi

Het doel van Stichting Community Muona en haar locale partner Muona Foundation is: verbetering van de levensomstandigheden in de dorpsgemeenschappen in en rond Muona.  Gezamenlijk richten de twee stichtingen zich o.a. op de gebieden onderwijs, landbouw en kleine sociale projecten.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen die dit werk vrijwillig doen.  Ze hebben recht op jaarlijks 1500 euro vrijwilligersvergoeding.  In het bestuur is bepaald dat ze hier volledig afstand van doen en het aanmerken als schenking aan de stichting. Ook reis- en verblijfskosten bij bezoeken aan de projecten zijn volledig voor eigen rekening:

Peter Cuppen:  Voorzitter
Marjo Cuppen:  Secretaris
Corina Brand:  Penningmeester
Cor Brand:  Notulist

Hoe gaan we te werk

Onze zusterstichting, Muona Foundation (MF) in Malawi, geeft aan waar de hulpbehoeftes liggen.  Een projectplan wordt bij ons,  Stichting Community Muona Malawi (SCMM) ingediend.  De financiële mogelijkheden worden onderzocht en er wordt een plan de campagne gemaakt hoe het een en ander gefinancierd zou kunnen worden.  Van de uitkomst wordt onze zusterstichting vervolgens op de hoogte gebracht.  Omdat we een zusterstichting ter plekke hebben is SCMM in staat om alert en snel te hulp te schieten als er zich noodsituaties voordoen ter plekke.  Dat heeft al enkele keren een belangrijk verschil gemaakt en MF heeft dan ook een reputatie ter plekke als betrouwbare en effectieve partner.  De DC (District Commissioner, hoogste bestuurder op districtsniveau) en zijn DDO (District Development Officer, hoogst functionaris op verantwoordelijk voor alle ontwikkelingsprojecten in Nsanje District) hebben MF aangewezen als lead NGO (voornaamste Niet Gouvernementele  Organisatie) voor Noord Nsanje, een gebied dat grotendeels samenvalt met het verzorgingsgebied van Trinity.

Sponsorgelden worden geworven en gestort op de bankrekening van SCMM welke door de penningmeester van de stichting wordt beheerd.  Op het moment dat er voldoende geld is bijeengebracht om een project te kunnen starten worden deze financiële middelen overgemaakt naar de rekening van onze zusterstichting onder vermelding van het betreffende project.  Na het realiseren daarvan ontvangen we van hen een rapportage en financiële verantwoording.  De resultaten worden via nieuwsbrief, email of website gecommuniceerd naar onze sponsors.

Bekijk onze informatie flyers

Klik op de flyers om deze te bekijken als PDF bestand.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi