Doneren

U kunt donateur worden bij de stichting en op deze manier de gemeenschap Muona in Malawi ondersteunen.  Ook kunt U specifieke projecten sponsoren zoals het treadle pump project, renovatie of bouw van klaslokalen of bijvoorbeeld een leerling sponsoren zodat deze naar de middelbare school kan.  Voor informatie kunt altijd terecht bij een van de bestuursleden (zie ‘Contact’ of via info@muonamalawi.org .)

Onze stichting heeft de door de belastingdienst aangemerkte officiële ANBI-status waardoor u, onder de daarvoor geldende regels, uw donaties van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken.  Er geldt een zogenaamde ‘fiscale drempel’ voor het fiscaal aftrekken van donaties.  Als u een 5-jarige donatie overeenkomst afsluit, geldt deze drempel niet en kunt u uw volledige donatie fiscaal aftrekken.  Wij informeren u hier graag over.  Voor verdere informatie zie de contactpagina.

U kunt Uw donatie overschrijven naar onze bank :
“Community Muona Malawi” : ABN-AMRO IBAN NL63ABNA0617048436

LET OP!

sinds een paar maanden hebben de banken een extra veiligheidscheck ingevoerd om te controleren of de naam van de begunstigde overeen komt met het rekeningnummer.  SCMM staat bij de bank te boek als ‘Community Muona Malawi’.  U bent waarschijnlijk gewend uw gift over te maken naar ‘Stichting Community Muona Malawi’.  U krijgt nu in dat geval een waarschuwing te zien dat deze naam en het rekeningnummer niet met elkaar overeen komen.  U kunt dit negeren en de overmaking gewoon afronden; wij ontvangen dan toch uw bijdrage.  Het alternatief is dat u uw gift overmaakt naar ‘Community Muona Malawi’.  Excuses als e.e.a. u in verwarring heeft gebracht; wij hebben van alles geprobeerd om dit te corrigeren, maar daar waren de banken helaas niet toe te porren!!

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi