Doneren

U kunt donateur worden bij de stichting en op deze manier de gemeenschap Muona in Malawi ondersteunen.  Ook kunt U specifieke projecten sponsoren zoals het treadle pump project, renovatie of bouw van klaslokalen of bijvoorbeeld een leerling sponsoren zodat deze naar de middelbare school kan.  Voor informatie kunt altijd terecht bij een van de bestuursleden (zie ‘Contact’ of via info@muonamalawi.org .)

Onze stichting heeft de door de belastingdienst aangemerkte officiële ANBI-status waardoor u, onder de daarvoor geldende regels, uw donaties van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken.  Er geldt een zogenaamde ‘fiscale drempel’ voor het fiscaal aftrekken van donaties.  Als u een 5-jarige donatie overeenkomst afsluit, geldt deze drempel niet en kunt u uw volledige donatie fiscaal aftrekken.  Wij informeren u hier graag over.  Voor verdere informatie zie de contactpagina.

U kunt Uw donatie overschrijven naar onze bank :
“Community Muona Malawi” : ABN-AMRO IBAN NL63ABNA0617048436

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi