Project

Geiten doorgeef project

Het ophalen van voldoende financiën om dit pilot-project te starten was een doorslaand succes.

In december 2015 en begin januari 2016 waren er genoeg donaties voor dit doel binnengekomen om de eerste 20 geiten  aan te schaffen.

Omdat het een pilot-project betrof en het een initiatief voor het doorgeven van geiten een idee van de inwoners zelf was, werd besloten om het vooralsnog bij deze 20 te leveren geiten te laten. We wilden dit proces van doorgeven een echte kans geven en zo de zelfredzaamheid bevorderen.  Bij succes zouden we in andere dorpen een soortgelijk project op kunnen starten.

Begin februari werden 20 geiten officieel afgeleverd bij de 20 gezinnen. Alle gezinnen moesten beloven  om, als ze dat nog niet hadden, een deugdelijk onderkomen voor de geit te maken en de geiten goed te hoeden.

De eerste resultaten waren helaas vrij teleurstellend: Van de 20 geiten kregen er 14 een bokje.  Het enige geitje dat geboren werd overleed korte tijd na de geboorte.  Vijf geiten waren verdwenen: een was aan een ziekte overleden en de vier anderen waren, tegen de afspraken, verkocht: een om medicijnen te betalen (de vrouw in kwestie had een chronische ziekte en had eerder al veel van haar spulletjes verkocht om de behandeling te kunnen betalen) en de drie anderen werden verkocht omdat het betreffende gezin niets meer had om te eten en geld nodig hadden om eten te kopen.  Om het project een nieuwe impuls te geven en teleurstelling en frustratie bij de families die de eerste lichting geitjes zou ontvangen, werd geld voor de koop van tien extra geiten verstrekt.  Afwachten dus hoe het nu verder gaat…wordt vervolgd!

Update febr. 2019

Na deze wat teleurstellende start zijn er afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de volgende groepen die op de geitjes zaten te wachten, niet teleur gesteld zouden worden.  Er werden 10 extra geiten in het project ingebracht om in een ander gebied ook van start te gaan en het doorgeef concept werd nog eens duidelijk doorgesproken.

Inmiddels zijn er in het gebied van ‘Group Village Headman’ GVH) Mlalama, de locatie waar de eerste 20 geiten aan arme families waren gegeven, al drie keer geitjes doorgegeven zodat allen, die al op de wachtlijst stonden, inmiddels een geitje ontvangen hebben.

De 10 extra geiten, die aan armen in het gebied van GVH Gatoma gegeven waren, hadden in december 2018, toen MF het project evalueerde,  al weer 23 jongen geproduceerd.  Een nieuwe groep van 10 arme families had dus al een jong geitje ontvangen.

In beide locaties waren de armste gezinnen geïdentificeerd door de hele gemeenschap samen met hun leiders .   De 10 geiten, waarmee het project in Gatoma opgestart was, bleken ontoereikend om alle arme families, die de gemeenschap daar aangewezen had, te bedienen.

Een bijkomend probleem was dat Gatoma in de heuvels ligt en veel van de arme bewoners daarom de hele periode dat ze in hun velden werken, in het moerasgebied verblijven.  Ze kwamen er dan ook niet aan toe het vereiste geitenhok af te maken.  Dit probleem werd in de gemeenschap besproken en daar werd besloten dat de mensen die in het dorp achterbleven, die periode voor de geiten zouden zorgen.

MF stelt dan ook voor om, op eventuele nieuwe locaties, de geïnteresseerden te vragen zich in een club te verenigen, zodat het de club is die de geiten ontvangt en niet het individu.  De club leden zijn dan gezamelijk verantwoordelijk zijn voor de zorg  van hun geiten, waarvoor eventueel één groot onderkomen geconstrueerd zou kunnen worden .

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi