ANBI

Naam: Stichting Community Muona Malawi
Fiscaal nummer: 8142.79.016

Contactgegevens:
Adres: Hortensiastraat 6
5644 KP te Eindhoven

Tel: +31 40 2115273
Email: info@muonamalawi.nl
Website: www.muonamalawi.nl

Bestuur:
Peter Cuppen: Voorzitter
Marjo Cuppen: Secretaris
Corina Brand: Penningmeester

Beleidsplan:

Beloningsbeleid:
Er is geen beloning, alle leden doen dit werk onbezoldigd.

Doelstelling van de stichting:

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Doelen” in het beleidsplan.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi