Nieuwsbrief Oktober 2022

In april en in augustus vertrok ik voor een bezoek van zo’n zes weken naar Malawi. In april was men nog aan het herstellen van de cycloon die Mozambique, maar ook grote delen van Malawi had getroffen. Overstromingen die de gewassen wegspoelden en veel landbouwgrond bedekten met een dikke laag zand…. Mensen die alles kwijt waren: hun huis en hun kippen en geiten. Meer dan 1000 families in ons gebied moesten opgevangen worden…

Muona Foundation, onze lokale zusterstichting, was de eerste die deze vluchtelingen te hulp schoten met voedsel, water en plastic om een afdakje te kunnen maken. Zij waren het die deze groep hielp een kampement op te zetten omdat de hulporganisaties het gebied niet konden bereiken.
Dát is de kracht van korte lijntjes: één telefoontje naar ons over wat er nodig is in zo’n crisissituatie en wij regelen de financiën, maken de hulp mogelijk.

Daarom ook staat Muona Foundation zo goed bekend in de regio: ze zijn betrouwbaar en doen wat ze beloven. Dit is lang niet altijd de praktijk….
Enkele weken later bezocht ik met William, onze lokale voorzitter en vriend sinds vele jaren, het vluchtelingenkamp om te inventariseren wat er op dat moment nog nodig was: maïs en bonen, dekens en rieten (slaap)matten. Er was in de ‘kraamtent’ net die ochtend een tweeling geboren: zó klein…! De helft van de groep was inmiddels met een klein geldbedrag van het Rode Kruis vertrokken om op een hoger gelegen gebied opnieuw een bestaan op te bouwen.

     

In augustus vertrok ik opnieuw naar Malawi en evenals in april renoveerden we ook nu weer 8 huisjes én een winkeltje. Bij deze totale ‘make-over’ krijgen ze ook een cementen vloertje.

Toen een van de metselaars de slaapruimte van een oude man schoon veegde, ontdekte hij in de hoek onder wat lappen een ‘black mamba’: een giftige zwarte slang! In een ander huisje van een ouder echtpaar ontdekten ze in de slaapruimte een termietenheuvel van ruim een meter hoog….!
Ze sliepen daarom op hun rieten mat in de woonruimte.

Ook in Malawi zijn de prijzen omhoog geschoten. Dat maakt het voor m.n. kwetsbare ouderen moeilijk om voldoende maïs te kunnen kopen, met alle gevolgen van dien. Voor een groep van 150 ouderen uit de nabijgelegen bergdorpen hebben we voedselpakketten samengesteld,
bestaande uit maïsmeel voor het maken van sima, bruine bonen, gedroogde sojareepjes en zout.

Het nieuwe schooljaar startte een week geleden. Behalve 8 scholieren voor de lokale middelbare school, konden we ook weer een nieuwe groep van 10 jongeren uit zeer arme gezinnen naar boardingscholen sturen voor hun vierjarige opleiding. Daarnaast konden 4 nieuwe jongeren naar de universiteit: 1 voor verpleeg-verloskunde, 2 voor voedingsleer en 1 voor economie.

           

Een van de gesponsorde studenten studeerde dit jaar af als publieke gezondheidszorger. Verder zijn er nog enkele studenten bezig met een HBO verpleeg-verloskunde opleiding verbonden aan Trinity Hospital en volgen 3 jongeren op dit moment in de stad een cursus om zo straks in hun onderhoud te kunnen voorzien. Overigens zijn goede gebruikte mobieltjes voor onze studenten erg welkom, omdat ze niet over laptops beschikken.

In Muona hebben veel boeren een lapje grond op een eiland in de Elephant Marshes: een moerasgebied met vruchtbare grond, waar maïs, rijst, bonen en zoete aardappelen worden geteeld. Ook de bananenbomen doen het hier goed.

Tijdens de regentijd treden de rivieren vaak buiten hun oevers en zetten de gewassen onder water, waardoor een groot gedeelte van de oogst verloren gaat. Een comité van boeren was bij elkaar gekomen om deze situatie te bespreken en naar oplossingen te zoeken. Ze besloten de hulp van experts in te roepen om het deel van de rivier dat steeds voor problemen zorgde, af te sluiten en vroegen alle boeren iets bij te dragen om dit te bekostigen. Zo gebeurde het, maar na twee weken arbeid was het geld op en de rivierarm was nog niet dicht.

Door geld dat ik meegekregen had, konden we hen helpen dit karwei af te maken: 600 boerenfamilies gaan hier van profiteren! Een andere groep konden we helpen om de vaargeulen vrij te maken van waterlelies en andere waterplanten.

Dat ze hier heel blij mee waren behoeft geen uitleg. Afgesproken is dat ze van hun volgende oogst allemaal iets bijdragen uit waardering voor de geboden hulp, zodat we dit weer in kunnen zetten voor de minder bedeelden. Dit werd officieel bekrachtigd met de grote ‘chief’ van het gebied.

     

En toen was het pikkedonker in het ziekenhuis…. Door regelmatige stroomuitval moeten er dieselgeneratoren worden gebruikt als er zuurstof nodig is, of tijdens een operatie. Maar de diesel is op dit moment heel schaars en erg duur: zo’n 3 euro per liter!

Dus wordt die nu alleen gebruikt als het echt nodig is. Gevolg: vrijwel het gehele ziekenhuis in duisternis. Dankzij enkele royale giften konden wij helpen met kleine solar installaties voor vrijwel alle afdelingen. Eind oktober is dit werk afgerond en dat is een fantastische meerwaarde voor het ziekenhuis!

Alhoewel we een kleine stichting zijn, kan de impact toch groot zijn. Dankzij al die kleine en grote giften maken we een verschil. Of het nu om voedsel, zaden om te planten, drinkwater, een veilig onderkomen, dekens, het opknappen van een schoollokaal, voetbalkleding, verlichting, medicijnen, noodhulp of een opleiding gaat….het maakt een verschil in het leven van vele mensen. En daar gaat het om.

Heel erg veel dank aan iedereen die er aan bijgedragen heeft om dit mogelijk te maken, ZIKOMO.

Tot slot:

UITNODIGING voor ZONDAG 11 DECEMBER, houdt die datum vrij in uw agenda.

Dan houden we onze sfeervolle BENEFIETMIDDAG met een hapje en een drankje, een loterij en de verkoop van mooie spulletjes.
Van 12.00 tot 17.00 u bent u van harte welkom in de Hortensiastraat 6 te Eindhoven.

Met vriendelijke groet Marjo Cuppen secretaris Stichting Community Muona Malawi

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi