Nieuwsbrief Oktober 2018

Graag willen we u informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. onze lopende projecten in Malawi. Na onze zeer geslaagde kerstbenefietbijeenkomst 2017 waarbij de opbrengst alle verwachtingen overtrof, hadden we genoeg geld bij elkaar om een schoolblok te bouwen. Echter, na diverse bijeenkomsten met ouders en de schoolleiding, om hen te bewegen bij te dragen in de vorm van het bakken van stenen en het aanleveren van zand, en ondanks concrete toezeggingen en veel geduld van onze kant, kwam dit niet van de grond. Daarom hebben we moeten besluiten dit project aan te bieden aan Fatima Girls school in Muona waar wegens gebrek aan lokalen veel leerlingen onder een boom les krijgen en de leerkrachten en ouders zeer bereid waren hun steentje bij te dragen. Deze maand zijn ze begonnen met de bouw. Het aanbod van een collega stichting, ook werkzaam in dit gebied, om eveneens een schoolblok voor Ncherenje te bouwen, blijft overeind en men lijkt nu wel bereid een bijdrage te leveren.

 

Op dit moment volgen 17 jongeren een interne middelbare schoolopleiding. Vier jongeren hebben afgelopen schooljaar met succes hun opleiding afgerond. Graag zouden we meer jongeren die kans willen geven, maar we zijn afhankelijk van sponsoren.

Een schooljaar kost gemiddeld 250 euro en de opleiding duurt vier jaar. Sommigen van onze sponsoren hebben er voor gekozen bij ons voor 5 jaar een overeenkomst af te sluiten, waardoor het bedrag voor de belasting volledig aftrekbaar is. Formulieren zijn bij onze stichting op te vragen. Van de 6 verpleegkunde studenten zijn er dit jaar twee afgestudeerd. Zij hebben nu een volwaardige baan in het Trinity Hospital. De vier anderen studeren volgend jaar af.

Fisher Alufisher, de universiteit student, gaat z’n derde jaar in. Hij studeert journalistiek en doet het erg goed. Voor onze studenten zijn goede gebruikte laptops en smartphones heel welkom. Met smartphones kunnen ze veel goedkoper communiceren en het heeft meer mogelijkheden.

Een paar maanden geleden kwam een groepje mensen bijeen met het idee geitenhuiden te prepareren om die vervolgens te gaan verkopen. Een fantastisch initiatief omdat er zoveel geiten zijn in het dorp en men echt moet gaan zoeken naar een alternatief voor het klimaatafhankelijke beroep van boer. Nu houdt ruim 80% van de bewoners zich bezig met het verbouwen van maïs, rijst en bonen. Een hard en onzeker bestaan. Er is een markt voor het verkopen van geitenhuiden, zeker nu er in de stad net een schoenenfabriek geopend is en huiden daar welkom zijn. Dankzij een gulle gever hebben ze 2 weken geleden een 10 daagse training kunnen volgen en worden de eerste huiden geprepareerd. Als het echt een succes gaat worden willen we hier zeker in gaan investeren, zodat er op meer plaatsen werk gecreëerd kan worden, vooral voor jongeren.

. .

Ons kruiwagenproject loopt ook goed. Mensen kunnen tegen een kleine vergoeding hiervan gebruik maken. Zeker nu het weer de tijd is om stenen te bakken en huizen te bouwen, is een kruiwagen een uitkomst.

Toen hier in Nederland in juli tropische temperaturen werden geregistreerd, was het in Muona gedurende 3 weken koud en regenachtig, met ’s nachts temperaturen tussen de 12 en 15 graden. Uitzonderlijk voor juli! Liggend op een matje op een zandvloer in een hutje met een rieten dak, vochtig van de vele regen en zonder enige beschutting om warm te blijven. Dat was de situatie voor veel dorpelingen. Dankzij het bijeengebrachte geld van een yogagroep konden we kwetsbare mensen blij maken met een warme deken.

Andere kleine sociale projecten waren hulp bieden daar waar ouders niet in staat waren de ziekenhuisrekening voor hun kind te betalen, renovatie van enkele huisjes van ouderen zonder sociaal netwerk, zoals het repareren van een rieten dakje of het maken van een cementen vloer etc.

.

Of voor de allerarmsten een Paaspakketje met voeding en zeep, het kopen van wat kleding als die tot op de draad versleten is etc. Op veler verzoek willen we ook dit jaar weer een kerstbenefietbijeenkomst houden om fondsen te werven voor een project dat de Muona Foundation zal aandragen. Houd u daarom zondag 16 december as. alvast vrij in uw agenda. Wij houden u op de hoogte.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi