Nieuwsbrief november 2017

De vakanties zitten erop, de scholen zijn weer begonnen, het werk hervat. Tijd om weer eens terug te kijken op wat er dankzij uw hulp in Muona gebeurd is het afgelopen jaar.

 

In mei was de officiële overdracht van het door ons gedoneerde klassenblok voor de Chikonje school. Muona Foundation werd in de talrijke speeches geprezen om haar daadkracht en doorzettingsvermogen, want de omstandigheden waren zwaar. De mensen hadden huis en haard moeten verlaten na de overstromingen en waren naar dit hoger gelegen gebied gestuurd. Zij waren nog in shock en het kostte veel tijd en energie om hen in beweging te krijgen en de bouw te realiseren. Dit klassenblok biedt plaats aan zo’n 200 kinderen. Stichting Vrienden van Chiromo uit Valkenburg doneerde een tweede klassenblok. Voor de 1000 kinderen is dit natuurlijk nog niet genoeg, maar het is altijd nog beter dan voor de 400 kinderen van de Ncherenje Junior Primary school. Ook zij verloren t.g.v. de overstromingen hun schoolgebouw, maar voor deze kinderen sprong niemand op de bres. In september bezochten we deze plek en we waren geschokt door de erbarmelijke omstandigheden die we aantroffen.

 

De bouw van een klassenblok is voor onze kleine stichting momenteel te hoog gegrepen, maar misschien lukt het ons wel om een shelter te bouwen: een stenen overkapping met lage muurtjes en een golfplaten dak, zodat zo’n 200 kinderen beschut tegen zon en regen onderwijs kunnen volgen. Kosten 8000 euro. Daar hebben we uw hulp bij nodig en we doen daarom een dringend beroep op u om hen die beschutting te bieden. We bezinnen ons nog op speciale acties, zoals het organiseren van een veiling of een buffet waarvoor u kunt inschrijven. Andere ideeën zijn welkom! We hebben 17 december as. alvast gereserveerd voor mogelijke activiteiten. Afgelopen schooljaar hebben weer 8 leerlingen hun middelbare schoolopleiding met een diploma afgerond. Dat brengt het aantal leerlingen die door u in de loop der jaren gesponsord zijn op 76. Dat lijkt misschien niet veel, maar al deze kinderen zouden anders die kans niet hebben gehad. Dankzij u hebben ze nu zicht op een betere toekomst dan hun ouders, die vaak analfabeet en boer(in) zijn. Voor dit schooljaar zijn er door Muona Foundation 12 kinderen geselecteerd om een vier jaar durende middelbare school opleiding te gaan volgen. Er waren er 19 aangemeld, maar helaas konden we ze niet allemaal helpen. Voor de bestuursleden die het slechte nieuws moeten vertellen is dat vaak een moeilijke klus, omdat het allemaal zo’n schrijnende verhalen zijn. Sponsoren zijn daarom nog steeds van harte welkom. De kosten voor een leerling bedragen 200 tot 250 euro per schooljaar, afhankelijk van de koers van de kwacha en de school waarvoor ze geselecteerd zijn. Dit is inclusief schooluniform, schoolmaterialen, vervoer, een klein beetje zakgeld en vaak ook voor een paar schoenen omdat ze die nooit gehad hebben. Als donateur is het mogelijk om voor 5 jaar een contract af te sluiten. Dit kan tegenwoordig zonder notaris, via onze stichting. Dit jaarlijks vaste bedrag komt dan voor 100% belastingaftrek in aanmerking.

 

Omdat veel leerlingen door de overstromingen een flinke achterstand hebben opgelopen, kwam er een verzoek voor een project ter verbetering van de lees- en schrijfvaardigheid voor kinderen van de laagste klassen. De bedoeling is dat gekwalificeerde onderwijzers gediplomeerde middelbare scholieren trainen zodat zij vervolgens de kinderen kunnen gaan helpen met lezen en schrijven. Deze maand gaat het project van start. Voor onze verpleegkunde studenten zouden goede gebruikte laptops zeer welkom zijn! Andere recent gerealiseerde projecten zijn:

  • Het inkopen van mais en bonen voor een voedselbank voor de tijd dat voedsel schaars en dus (te) duur wordt voor het armste deel van de gemeenschap, in de periode vanaf december tot de nieuwe oogst in maart/april.
  • De aanschaf van 15 kruiwagens voor de gemeenschap. Deze kruiwagens zijn eigendom van MF en mensen uit Muona kunnen hier tegen een geringe bijdrage gebruik van maken.
  • Trainingen voor het maken van ‘kunstmest’ om de akkers te bemesten Kunstmest is voor veel boeren te duur. In deze training leren ze om van een zak van 5 kg. kunstmest met behulp van natuurlijk afval van mais, geiten -en kippenmest, as van houtvuurtjes en water 50 kg compost te maken! Dit project slaat zo aan dat er aanvragen vanuit de hele regio komen. Daarom worden zgn. leadfarmers getraind en zij dragen deze kennis over aan andere boeren.

Kleine sociale projecten.

Het vervangen van een dak, de renovatie van huisjes van kwetsbare ouderen,het realiseren van een winkeltje,het meebetalen aan een rijbewijs zodat ze zichzelf kunnen redden, het betalen van het vervoer naar het ziekenhuis in de stad, het financieren van een beenprothese, zomaar een greep uit de vele hulpvragen die op ons pad komen.

Onze penningmeester, secretaris en webmaster Martin Suurs en bestuurslid Jeu Linssen hebben onlangs afscheid genomen. Vanaf het begin zijn zij actief betrokken geweest bij het wel en wee van onze stichting. Martin en Jeu, dank je wel voor alles wat jullie voor deze stichting gedaan hebben! We verwelkomen Lia Heuijerjans als nieuw bestuurslid en Corina Brand als onze nieuwe penningmeester.

Fijn dat jullie onze gelederen willen komen versterken. En ja, we hebben ook wel iets te vieren want we bestaan precies 12,5 jaar, een jubileum waar we met z’n allen best trots op mogen zijn! Dank aan alle mensen die ons gevolgd en gesteund hebben.

Dank voor het vertrouwen in ons en in onze collega’s in Malawi. Wilt u ons blijven volgen en steunen, zodat we het verschil kunnen blijven maken? U kunt uw bijdrage overmaken naar NL63ABNA0617048436. Dat zou fijn zijn!

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi