Nieuwsbrief november 2016

In mei van dit jaar bezochten twee van onze bestuursleden Muona: Peter en Marjo Cuppen, uiteraard op eigen kosten. De extreme droogte ten gevolge van El Nino is duidelijk voelbaar in de gemeenschap.

Als je je land niet kunt bevloeien, dan heb je geen oogst. Geen oogst betekent behalve gebrek aan voedsel, ook geen geld voor hout(skool), kleding, medicijnen, school. De vele waterputten die het afgelopen jaar gebouwd zijn, blijken nu van grote waarde. Het verschil kan niet groter zijn: aan de ene kant een veld met gezonde stevige maïsstengels, aan de andere kant een dor stuk land.

Maar de droogte mag niet veel langer duren, want anders drogen ook deze waterbronnen op. En als je afhankelijk bent van waterkracht heeft dit ook grote gevolgen voor de elektriciteit. De maïsmolens draaien alleen laat op de avond, als er voor enkele uren elektriciteit beschikbaar is. Of je moet een dieselmotor 2 hebben, maar dat kost weer veel geld. De mensen zitten dan uren te wachten in de avond, want zonder gemalen maïs geen eten. De mensen smachten naar regen, want dan kunnen ze weer planten en hopen dat het deze keer wél lukt. Deze mensen beschikken over een enorm incasseringsvermogen en veerkracht. Daar kunnen wij nog iets van leren. Dit schooljaar hebben 6 leerlingen met goed gevolg hun middelbare school afgerond.

Dankzij onze sponsoren hebben zij daardoor zicht op een betere toekomst! Want zonder onderwijs blijven ze in de voetsporen van hun ouders: een zwaar en onzeker bestaan op het land. Graag willen we deze sponsoren, die vier jaar lang éen of twee kinderen financieel gesteund hebben, van harte danken. Sommigen doen dit al jaren lang! En met succes, want voor het eerst is er een afgestudeerde leerling geselecteerd voor de universiteit : Fischer Alufischer die nu journalistiek studeert in Blantyre. Deze jongen komt uit een arm gezin. Daarom was hij destijds ook geselecteerd door Muona Foundation. Zijn vader is boer en had enkele varkens en geiten. Hij wilde zó graag dat zijn zoon naar de universiteit kon, dat hij z’n dieren verkocht, op één na. Mr.Phiri, onze penningmeester van onze zusterstichting in Muona, verzocht ons om deze jongen verder te helpen, want behalve Fischer waren er nog vijf andere kinderen in dit gezin. Met de hulp van enkele sponsors hebben we dit op ons genomen.

Maar ook drie nieuwe verpleegkunde studenten konden dankzij onze hulp met hun opleiding beginnen. Het Trinity Hospital in Muona heeft een regionale opleiding voor verpleegkundigen die 3 jaar duurt. Zij worden grotendeels bekostigd door de overheid, maar studenten moeten jaarlijks ook een eigen bijdrage betalen van ongeveer 125 euro. Voor studenten uit arme gezinnen, onze doelgroep, een onmogelijke opgave. Samen met de drie gesponsorde studenten van vorig jaar, hebben we nu zes verpleegkunde studenten, allemaal afkomstig uit deze regio. Hoe mooi is dit?!

En ook al zijn we nóg zo kleinschalig, hier doen we het toch voor met z’n allen:

  • voor de boer die kan zeggen: ‘ mijn dochter is verpleegster’
  • voor de moeder die er wakker van ligt dat haar getalenteerde zoon niet naar de middelbare school zou kunnen omdat ze het schoolgeld niet kan betalen.
  • voor de jongen die zo graag politieagent wil worden
  • voor het meisje dat zo graag voor de klas wil staan

Met elke euro steun brengen we dit doel dichterbij. Dank lieve mensen, dank daarvoor! Ook voor het schoolgebouw dat z’n voltooiing nadert en waar zo’n 200 kinderen gehuisvest kunnen worden.

Niet langer op een steen zitten in een snikhete tent, of op het veld onder een felle zon. Ook dít kwam dankzij uw hulp tot stand. Voor schoolboeken hebben we binnenkort bij onze plaatselijke A.H. weer een statiegeldactie. Vorig jaar leverde dit 400 euro op! Daar konden ze heel wat lesmateriaal voor aanschaffen, want door de overstromingen waren ze alles kwijtgeraakt.

Het geitenproject is deels een succes geworden. Deels, omdat er maar één geitje geboren werd, de rest waren bokjes. Deels ook omdat twee gezinnen om te overleven hun geit verkocht hebben. Om de arme gezinnen uit de tweede groep die geselecteerd waren voor een jong geitje tóch tegemoet te komen, zal Muona Foundation enkele geiten kopen en aan de families overhandigen.

Ook hier geldt: het eerst volgende geitje dat geboren wordt gaat naar een volgend geselecteerd gezin. Velen van u hebben het afgelopen jaar bij gedragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden van een aantal mensen in Muona. Dankzij u was er een betere oogst, een opleiding en dus een betere toekomst, een nieuwe school, een steuntje in de rug voor een groep zeer arme mensen in de vorm van voedselpakketten, een glimlach, hoop, een woord van dank. Dankzij u waren we in staat verschil te maken. Blijft u dat doen alstublieft. Help ons zodat we met dit werk door kunnen gaan.

Wij willen hier ook onze collega’s in Muona danken voor al het werk dat zij vrijwillig en onder behoorlijk zware omstandigheden steeds weer opnieuw willen doen. Het is dankzij hen, de mensen van Muona Foundation, dat de projecten ook gerealiseerd kunnen worden.

Wilt u meer weten over onze projecten en op de hoogte blijven van alle actualiteiten, kijkt u dan eens op onze website: www.muonamalawi.org Het is echt de moeite waard! De feestdagen staan weer voor de deur. Voor de meesten van ons betekent dit familie of vrienden verwennen met cadeautjes en een extra rijk gevulde tafel. Het is fijn dat we deze mooie tradities hebben en we willen u via deze weg graag hele fijne feestdagen wensen.

Mocht u ook iets extra’s willen doen voor onze mensen in Muona, dan is dat natuurlijk zeer welkom: Zie hier ons bankrekening nummer: IBAN: NL63ABNA0617048436

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi