Nieuwsbrief Juni 2020

Graag willen we jullie met deze nieuwsbrief op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen in Muona e.o.  Ik bezocht Muona in februari/maart en moest, zoals velen, eerder naar huis omdat steeds meer Europese luchthavens hun deuren sloten in verband met de Coronacrisis.  Er waren in Malawi nog nauwelijks corona besmettingen, dus was het daar eigenlijk veel veiliger…!

Vlak voordat ik eind maart vertrok werden plotseling de scholen en universiteiten gesloten en onze leerlingen moesten hals over kop terug naar huis. Een van onze donoren stelde geld ter beschikking om een voorlichtingscampagne op touw te zetten m.b.t. corona. In samenwerking met het ziekenhuis werd er op diverse plaatsen in de dorpen voorlichting gegeven over hoe om te gaan met dit virus: geen handen schudden, vaak handen wassen en proberen afstand te houden. Daarnaast werden er op markten, bij kerken, winkeltjes etc. emmers met kraantjes geplaatst en werdenruim 1000 stukken zeep uitgedeeld. Tot op heden wordt er goed gebruik gemaakt van het handen wassen, wat ook een bijkomend positief effect heeft op het aantal infectieziekten.

De eerste besmettingen kwamen van mensen die uit India terugkwamen en in Malawi hun business hadden. De volgende besmetting betrof een jonge vrouw die uit Engeland kwam. Lange tijd bleef het aantal stabiel op 47 besmettingen en 3 doden.

De grenzen met Mozambique, Zimbabwe en Zuid-Afrika waren gesloten. Maar inmiddels staat de teller op 369 besmettingen en 4 doden.  Deels ook omdat een aantal Malawianen die in Zuid Afrika gewerkt hadden, terugkeerden.  Toch ben ik onder de indruk hoe een land als Malawi, maar zeker ook een dorp als Muona, omgaat met deze crisissituatie. Minder mensen in minibus en pendelbootjes, geen kerkdiensten, meteen overleg als er een verdachte situatie opdoemt, veel voorlichting, blijven herhalen, er echt bovenop zitten.

Hopelijk blijft het aantal besmettingen beperkt, want er zijn ook in het Trinity Hospital geen middelen om mensen met ademhalings-problemen te helpen. Zij hebben slechts 3 zuurstofmaskers ter beschikking….!

Om met een positief bericht te eindigen: We hebben weer 8 huisjes kunnen renoveren! In samenspraak met het Village Development Committee heeft Muona Foundation weer 8 families geselecteerd. Wat opviel was dat het merendeel van deze huisjes geen voordeur en/of raampje hadden.  Dat is nu dus verholpen en we hebben weer een aantal mensen heel blij kunnen maken.  Dat geldt zeker ook voor de dorpsbewoners die onverwacht verrast werden met een borehole, een drinkwaterput. Want afgelopen week konden we het sein geven om te boren. Dit konden we doen met het geld dat was overgebleven van het noodfonds voor de slachtoffers van de overstromingen vorig jaar april. Een ander deel danken we aan de sponsoring door twee bedrijven: Actionsign uit Eindhoven en Sleegers Holding bv. uit Den Bosch.

Het is ook voor deze groep, slachtoffers die hun huis kwijt waren en naar hoger gelegen gebied getrokken zijn, die met twee boreholes verblijd werden. De hoogste tijd, want een deel van deze bewoners haalde drinkwater uit een nabij gelegen rivier, terwijl de andere groep ver moest lopen met hun zware emmers. Ook kregen we voor een zeer gereduceerd bedrag de kans een drinkwaterput te realiseren op het ziekenhuis terrein. Een absolute must in deze tijd.  Ook de chiefs hebben hun waardering uitgesproken en vinden dat het juist kleine organisaties als Muona Foundation zijn die echt het verschil maken.  Daarom willen we iedereen die hieraan en aan al die andere projecten hebben bijgedragen bedanken, want uiteindelijk zijn jullie het die dit verschil mogelijk hebben gemaakt.  Dank daarvoor.

 

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi