Nieuwsbrief Juni 2019

Eind februari ging ik naar Malawi. Het regenseizoen begon enkele dagen later: zware, onafgebroken regenbuien. Begin maart kwam daar het staartje van de cycloon die over Mozambique raasde, nog overheen. 

Huizen werden meegesleurd, mensen overleden omdat de muren van hun huis instortten terwijl ze sliepen. Binnen enkele dagen hadden we te maken met honderden daklozen. Omdat de weg onbegaanbaar was, kon er geen enkele hulporganisatie ons gebied bereiken. Muona Foundation was de enige organisatie ter plaatse. Vanuit Nederland kwam, na een oproep van mijn broer Peter, spontaan een hulpactie op gang. Het was dankzij deze enorme betrokkenheid en vrijgevigheid dat wij in staat waren noodhulp te bieden. We kochten voor 3000 euro maïs in en konden hiermee zo’n 600 families helpen. Niet toereikend, maar na een week kwamen er helicopters die zakken rijst en maïs dropten. 

 Alle slachtoffers van deze overstromingen werden geregistreerd en zoveel mogelijk mensen werden opgevangen in een buitenkliniek en kerkjes, maar een aantal mannen moesten het doen met een rieten overkapping. Dat bood natuurlijk nauwelijks enige bescherming. Eén van die mannen werd later ook nog door een slang gebeten. Op een nacht toen het weer zo verschrikkelijk regende, gingen William en ik poolshoogte nemen bij de opvangkampen. De vloer van de buitenkliniek (één grote ruimte) lag volgestouwd met vrouwen en kinderen, maar voor de mannen was het rampzalig: zó vochtig op die zandvloer! We besloten de volgende dag plastic en stukken zeep in te kopen. Dit laatste om cholera te voorkomen. Maar er waren ook dringend rieten matten en dekens nodig! Veel mensen waren alles kwijtgeraakt. Het was een hele klus om zoveel matten bij elkaar te krijgen, want die worden ter plaatse gemaakt. Patrick, de broer van William Allan, was hierbij van onschatbare waarde. Hij struinde met zijn motor de hele regio af om 350 matten te kunnen inkopen bij de plaatselijke bevolking. 

Hetzelfde deden we met de inkoop van dekens, want ook de winkeliers hadden geleden: hun trucks liepen vast en de minibusjes van en naar de stad moesten met hun passagiers dagenlang op de weg bivakkeren omdat ze niet meer verder konden. Daarom hadden we ervoor gekozen om zoveel mogelijk winkeltjes te betrekken bij onze hulpacties.

Dat maakte het tot een gigantische klus, zeker toen we ook nog eens 150 plastic emmers, 900 bordjes, 450 bekers en 300 simalepels nodig hadden. Het ene winkeltje had wel 30 bordjes en zo’n 12 bekers, het andere had ook nog 22 dekens en 17 bordjes, maar geen bekers of lepels. Je kunt je voorstellen hoeveel tochtjes wij hebben moeten maken…maar de winkeliers waardeerden het zeer dat wij die moeite deden en zij hierdoor extra inkomsten kregen. 

In totaal hebben we zo’n 950 mensen hulp kunnen bieden, dankzij alle gulle gevers hier in Nederland. Hartverwarmend al die steun en het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Veel mensen raakten ook hun oogst kwijt: die was weggespoeld. Omdat we bang waren voor het uitbreken van cholera, deelden we ook honderden stukken zeep uit. Pas op het laatst, toen het weer droog was en de weg gerepareerd, kwamen er mondjesmaat ook andere hulporganisaties binnen. Eind april moesten de mensen die opgevangen werden, hun eigen leven weer langzaam gaan oppakken. De eerste opvangfase werd hiermee afgesloten. Op dit moment zijn de mensen alweer volop bezig met het door Muona Foundation uitgedeelde zaaigoed op hun stukjes land te planten en hun lemen huisjes weer op te bouwen. Ik heb grote bewondering voor de veerkracht van deze mensen. Maar ben ook dankbaar voor alle ruimhartige giften van de mensen hier, waardoor we in staat waren deze noodhulp te bieden. HEEL ERG BEDANKT HIERVOOR!! Naast al deze ellende wilden we ook iets fijns doen voor de gemeenschap. De opbrengsten van de benefietmiddag afgelopen december waren ook bedoeld voor de renovatie van het 20 jaar oude gemeenschapshuis: de Cuppen Hall. Zoals u wellicht weet hebben we nog vóór Kerstmis een aantal ‘boreholes’, drinkwaterputten, gerepareerd van onze opbrengst. Daar waren de mensen heel erg blij mee, want het drinkwater kwam daardoor letterlijk weer dichterbij huis. 

Nu hebben we de Cuppen Hall helemaal kunnen renoveren met nieuwe led-binnen en buitenverlichting, het podium in een prachtig heldere kleur geschilderd, nieuwe deuren, alle kippengaas voor de ramen vervangen, nieuwe bankjes, extra zitplaatsen binnen en buiten gemetseld en een urinoir gebouwd. Voor het eerst heeft Muona Foundation hier nu ook een eigen kantoortje! Het gemeenschapshuis wordt intensief gebruikt en de mensen zijn er dan ook erg blij mee. 

Tot slot konden we ook nog 7 huisjes van kwetsbare ouderen renoveren dankzij de inkomsten uit de verkoop van glas in lood vogeltjes, gemaakt door een vriendin. Deze mensen kregen een nieuw grasdak, nieuwe palen voor de veranda, een cementen vloertje, wit geschilderde binnen muren en als finishing touch een nieuwe rieten mat en een deken. Zij waren de koning te rijk met hun ‘nieuwe’ huisje. Dat brengt het totaal aan gerenoveerde huisjes tot nu toe op 12. We zijn van plan hiermee door te gaan in juli.

Dankzij alle giften hebben we toch weer het verschil kunnen maken. En de leden van Muona Foundation hebben zich weer enorm ingezet voor hun gemeenschap. Ook hen zijn we dank verschuldigd, want als vrijwilligers doen zij dit werk al.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi