Nieuwsbrief juni 2015

Terug van een bezoek aan Muona had ik enige tijd nodig om wat ik gezien en ervaren heb te laten bezinken. Mijn doel was de situatie in het land en ook de voortgang van in gang gezette projecten te bekijken ( ondanks de verschrikkelijke overstromingen). Belangrijk was ook om een beeld van de bestemming van de gelden voor de wederopbouw te krijgen.

Het was onwerkelijk, heftig soms. Onwerkelijk omdat alle rivieren van loop zijn veranderd. Zelfs de natuurlijke grens met Mozambique is van plaats veranderd! Ineens is er een nieuwe rivier ontstaan en is de overkant niet langer Mozambique maar Malawi. De treinrails liggen plots bijna in het water.

Toen het water zich terugtrok bleef er op vele plaatsen een metershoge laag zand achter. Ik waande me soms in een woestijn, met het gele stuifzand en kon me moeilijk voorstellen dat hier nog maar enkele weken eerder een woeste waterstroom woedde. Af en toe zag ik een stukje van een golfplaten dak boven het zand uitsteken en bedacht ik dat eronder hutten, dieren en wellicht ook nog mensen begraven lagen. Er zijn zo’n driehonderd mensen verdronken.

Ik bezocht ook de basisschool in Chiconje waar ik bovenop een metershoge laag zand in een klaslokaal sta. Het schoolbord is tot halverwege bedolven en een tafelblad steekt nog net boven het zand uit. Ik weet dat het water heel plotseling kwam opzetten en dat de leerlingen bovenop de tafeltjes moesten klimmen waar ze tot aan hun middel in het water stonden. De hoofdonderwijzer verloor zijn vrouw en zoontje en zelf zat hij dagenlang in een boom voordat hij gered kon worden.

Ik ontmoette de groep vissers die hun leven riskeerden om mensen uit hun benarde situatie te redden. Ik bezocht de tentenkampen waar honderden mensen verbleven die alles waren kwijt geraakt. Het was ook deze groep mensen waar Muona Foundation (onze locale zusterstichting) mede met uw financiele steun als eerste hulp kwam verlenen middels het inzetten van vissers met hun boten en het verdelen van water en voedsel. Deze hulp was cruciaal en is ook erg gewaardeerd door hen. Dankzij de snelle respons van onze donoren konden we dit realiseren. Pas na enkele dagen kwamen er diverse organisaties zoals het Rode Kruis, Artsen Zonder Grenzen, Unicef etc. Muona Foundation assisteerde én informeerde hen over de actuele situatie ter plekke. Zij hebben een belangrijke rol gespeeld en zijn nog steeds heel actief.

Zelf belandde ik midden in het basiskamp van Artsen Zonder Grenzen die hun tenten hadden opgeslagen bij mijn logeerplek. Zij zorgden voor de distributie van muskietennetten, het toedienen van cholera vaccins, het behandelen van de vele malaria patiënten, het verdelen van tweedehands kleding etc. Ik bezocht de kanalen en zag hoe er nog maar enkele kanalen voor irrigatie bruikbaar waren….de rest was bedolven onder het zand. Hier hadden de mensen zo hard voor gewerkt, hier waren ze zo blij mee, zo trots. Gelukkig waren er elders ook de nieuwe waterputten die dankzij onze sponsoren gebouwd waren. Die boden hier weer hoop. Ook de door donoren geleverde threadle pumps, die tijdens de regentijd sowieso niet worden gebruikt, zijn bewaard gebleven.

Ik vertelde mensen over de hartverwarmende acties (hockeytoernooi, soepavonden, krantenartikelen, posters) en de vele reacties op onze oproep voor financiële steun. Hoe gul mensen gegeven hebben, hoe ze mee leven. Gezamelijk met onze stichting in Muona is besloten om het resterende bedrag voor de wederopbouw wat we tot nu toe opgehaald hebben en gaan ophalen “duurzaam” te bestemmen: De heropbouw van de Chikonje school op haar nieuwe bestemming op een hoger gelegen gebied zo’n 3km van de oorspronkelijke plaats. We hadden een bijeenkomst met het schoolcommité van deze school. Daar staat nu een grote tent van Unicef waar 100 kinderen les krijgen. De overige 500 leerlingen zitten buiten. Het zal nog een hele klus worden om vier klasseblokken (= 8 lokalen) te kunnen realiseren, maar op dit moment zijn ze bezig de vele stenen te bakken die nodig zijn voor het eerste klassenblok. Dankzij al uw gulle giften is er weer een begin van wederopbouw mogelijk. Ook is er geld gereserveerd voor schoolboeken. Toch blijft er nog veel geld nodig : De overige klasseblokken moeten nog gebouwd worden,. Tevens moeten er nog een aantal basisbehoeften gerealiseerd worden, zoals de bouw van latrines en enkele drinkwater putten, schoolbankjes en schoolmaterialen.

Onze droom is om deze groep mensen die noodgedwongen hun geboortegrond moesten verlaten, te helpen elders een nieuwe toekomst op te bouwen. Ze zijn alles kwijtgeraakt, maar hebben genoeg veerkracht om opnieuw te beginnen. Ze zullen het zelf moeten doen, maar kunnen dit niet zonder Uw en onze hulp realiseren. Wij hebben er samen voor gezorgd dat het begin is gemaakt en ieder die daaraan heeft bijgedragen willen we daarvoor bedanken.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi