Nieuwsbrief december 2015

Allereerst willen wij u prettige feestdagen en een gelukkig 2016 toewensen. Namens het bestuur van onze stichting maar ook van de bevolking van Muona Malawi , de gemeenschap waar dankzij Uw bijdrage de leefomstandigheden van sommigen weer een beetje is verbeterd. Veel van onze activiteiten kunt u volgen op onze website: (www.muonamalawi.nl)

 

Inleiding

De overstromingen liggen al een poos achter ons, maar de impact is nog steeds heel erg voelbaar. Cynisch genoeg volgde op de overvloed aan water een lange periode van extreme droogte. Het waterpeil in de rivieren is dramatisch gezakt en dit had gevolgen voor de elektriciteit voorziening, die praktisch geheel met waterkracht gegenereerd wordt. Daardoor dus mondjesmaat elektriciteit, ook in het ziekenhuis! Doordat de pompen niet werken, ook geen water uit de kraan. Geen elektriciteit voor koeling en ventilatie. De Lower Shire Valley die in de koloniale tijd werd aangeduid als de ‘ white men’s hell’ , doet ook dit jaar zeker zijn naam eer aan, maar aangezien er nog maar heel weinig ‘white men’ meer wonen is het nu meer een black men’s hell: de lokale bevolking, heeft heel erg te lijden onder de extreme hitte, de droogte en een chronisch gebrek aan voedsel. William Allan, de voorzitter van Muona Foundation, onze zusterstichting ter plekke, is naast zijn intensieve baan als administrator van het ziekenhuis vanaf het allereerste moment onafgebroken in de weer geweest met het organiseren en coördineren van hulp. Om hem in de gelegenheid te stellen even wat afstand te nemen van deze traumatische ervaringen, hebben we hem uitgenodigd om voor enkele weken naar Nederland te komenn (dit werd bekostigd uit privé middelen, geen geld van de stichting dus). Sommigen van u hebben hem in deze periode ontmoet.

Bezoek William:

Tijdens zijn verblijf hier bezocht William heel van Nederlandse partners om contacten aan te halen en ontwikkelingen in lopende projecten terug te koppelen en steun te winnen voor nieuwe projecten:  Hockey club Geldrop, waaruit hij uit handen van de voorzitter Conny Staudt en symbolische cheque in ontvangst nam van € 4.500 voor de aanleg van een waterput voor het Chikonje school project.

  • De firma Lednet van Michael Straudt, die hem, na een uitgebreide rondleiding door zijn bedrijf, een compleet ledverlichting systeem voor een van de lokale scholen toezegde
  • Het ROC in Nijmegen, van waaruit regelmatig stagiaires naar het ziekenhuis in Muona worden gestuurd.
  • De stichting Passion for people en de Rotary club in Boxmeer. Deze stichting rondde onlangs, bij het ziekenhuis, de bouw af van een faciliteit voor de rehabilitatie van ernstig ondervoede kinderen.
  • Nenette van de Brekel, die de stichting van haar echtgenoot overnam na diens overlijden, en verschillende stichtingen helpt allerlei goederen per container naar Malawi te zenden.
  • Hij sloot aan bij een bestuursvergadering van Stichting Trinity Malawi, die het preventieve gezondheidsprogramma van het ziekenhuis al meer dan twee decennia ondersteun en
  • Hij nam deel aan een brainstorming sessie met het bestuur van onze stichting, die voor allen als zeer informatief en inspirerend was.

Chikonje school:

Voor onze kleine stichting alleen is de bouw van een geheel scholencomplex, inclusief inrichting en lesmaterialen, wel erg groot, dus alle hulp is zeer welkom. Met uw hulp hebben we inmiddels wel een start kunnen maken met de bouw voor 2 van de 4 klasblokken.

De (zelfgebakken stenen) worden te voet of met de fiets omhoog gebracht.

Met uw hulp hebben we inmiddels wel een drinkwaterpomp kunnen realiseren: water dat nodig is voor de bouw van de school en onontbeerlijk voor leerlingen en leerkrachten van de nieuwe school en de dorpelingen die zich nu op dit hoger gelegen terrein gevestigd hebben.

Van deze belangrijke voorziening wordt inmiddels al volop gebruik gemaakt!

IRRIGATIE: SHALLOW WATER WELLS

Door het wassende water zijn veel kanalen verwoest en niet meer bruikbaar. Gelukkig kunnen de meest gebouwde putten (shallow water wells) nog wel opgeknapt worden en weer in gebruik genomen worden. Een Amerikaanse organisatie (All Hands Volunteers) is ook ingesprongen en heeft het op zich genomen om 48 wells te bouwen. Alle (door onze sponsoren gesubsidieerde )threadle pompen konden worden gered en weer in bedrijf genomen.Zelf hebben we samen met onze zusterstichting een gebied gedefinieerd waar we shallow wells die wel waren gegraven maar niet gemetseld. Het staat bekend als het Gooke irrigation project.

DRINKWATERPUT in MLalama, Mozea en Nkunga

Een 3tal dorpen met bij elkaar zo’n 1100 inwoners moeten hun drinkwater halen bij de enige drinkwaterput in de buurt die door de regering een paar jaar geleden is geslagen. Deze ligt relatief ver weg en er staat vaak een lange rij wachtende mensen. Door de hitte opteren de meeste huishoudens uit Mlalama dan maar om het water te gebruiken uit de nabijgelegen Nafafa rivier. Hier wordt het aanwezige water gedeeld met de dieren. Mensen uit de aanliggende dorpen wassen zichzelf in deze rivier. Ook kleren en babyluiers worden hierin gewassen. De rivier is daardoor flink vervuild en niet geschikt als drinkwater. Het risico, dat mensen die dit water drinken ziek worden is groot. Er is daarom grote behoefte aan schoon drinkwater en dus een drinkwaterput. Een nieuw project is hiervoor gedefinieerd.

Geiten project

Dit betreft een project in 3 dorpen in de bergen ( Mlalama, Mozea en Mkunga) die een twintigtal jaren geleden leefden van de bananenopbrengst. Door een bananenziekte werd hun belangrijkste bron van inkomsten teniet gedaan en ging men over op het kappen van bomen en verkoop van houtskool en brandhout. Dit kappen van bomen veroorzaakte op zijn beurt weer erosie waardoor het voor de boeren steeds moeilijker wordt om nog iets op deze schrale grond te verbouwen. Voor de bevolkingsgroep in deze dorpen zocht men naar een alternatieve bron van inkomsten. De lokale leiders (chiefs) kwamen met een plan om 20 gezinnen een geit te geven en deze te hoeden. (bokken lopen er genoeg rond) De melk en andere producten komen ten goede aan de gemeenschap. De nakomelingen van deze eerste serie van geiten zullen worden doorgegeven aan nog een groep van 20 gezinnen totdat alle 60 aangewezen gezinnen voorzien zijn van een geit. Op deze manier wordt verwacht dat dit een alternatieve bron van inkomsten gaat worden en het kappen van bomen zal verminderen. Voor 50 euro kunt U een geit doneren aan deze 20 gezinnen waar op termijn zo’n 60 families profijt van hebben. Een leuke kerstgedachte, niet waar? Door onze sponsoren zijn er reeds een tiental geiten gedoneerd.

Village banking

Op dit moment is men in Muona enthousiast bezig met “ Village Banking”, een synoniem voor microkrediet.. Gelijkgestelde groepen sparen van hun schamele inkomsten per maand/ week een gedeelte van hun inkomsten en stoppen dit in een pot. Ze krijgen daarvoor een redelijk percentage rente. Mensen uit deze groep kunnen uit dezelfde pot geld lenen (bv om zaad of kunstmest te kopen) Ze betalen daarvoor een hoger percentage. Met het surplus kunnen uiteindelijk andere, grotere investeringen worden gedaan. Het is het principe van de ‘boerenleenbank’ Dit geheel wordt door de overheid met kennis ondersteund. ‘Village-bank-leaders’ hebben daarvoor een opleiding gekregen en begeleiden deze groepen. Hiervoor moeten ze heel wat km’s afleggen in dit uitgestrekt gebied. Daar zelfs fietsen een luxe zijn, is nagenoeg geen ander vervoer mogelijk dan lopen. Vanuit onze zusterstichting is het verzoek gekomen om deze activiteit te ondersteunen. Er was grote behoefte aan fietsen voor het comité die de taak hebben om de mensen te begeleiden. We hebben een aantal fietsen middels uw steun aangeschaft die door onze plaatselijke stichting aan dit comité ter beschikking worden gesteld.

Status scholieren

Op dit moment sponsoren we met elkaar een 27tal scholieren. Ten gevolge van de overstromingsramp zijn we deze maal coulant omgegaan met de overgangsresultaten van onze scholieren. Door de ramp hebben veel scholieren lessen moeten missen en daardoor gevolge dus mindere resultaten. We hopen dat ze de draad weer snel kunnen oppikken.

OPLEIDING TOT VERPLEGER

Via onze contact in Malawi, William Allan, kwam het verzoek om 3 jongeren te gaan ondersteunen om de opleiding voor “NURSE” in Muona te gaan volgen. Ze waren niet in staat de eigen bijdrage voor deze opleiding te voldoen, maar waren wel geselecteerd en geschikt bevonden. Ook deze ondersteuning is mogelijk gemaakt door onze Stichting.

ONLINE winkelen via 4morgen = “Muona Malawi steunen zonder dat het je iets kost…”

4MORGEN heeft afspraken met een groeiend aantal webwinkels waaronder Albert Heijn, Zalando, Coolblue en Thuisbezorgd. Elke keer wanneer er bij deze online shops een aankoop wordt gestart vanaf 4MORGEN gaat er een percentage naar het goede doel. Ga je dus online shoppen bij bijv. Wehkamp, V&D, Coolblue of de Bijenkorf, doe dit dan via 4MORGEN. Dit kost jou niks, maar levert voor Muonamalawi wel een donatie op! Ga naar 4MORGEN, registreer je mailadres en voeg ‘Muona Malawi ’ toe bij goede doelen. Weten hoe het precies werkt? Bekijk het https://www.4morgen.org/#!/about/ in twee minuten.

TOT SLOT willen we nog vermelden dat Peter Cuppen het voorzitterschap van onze stichting van Marjo heeft overgenomen. Na tien jaar draagt zij het voorzitterschap graag aan hem over. Niet alleen is hij gedurende ruim 12 jaar als arts werkzaam geweest in het in Muona gelegen ziekenhuis, Trinity Hospital, hij spreekt ook nog steeds vloeiend Chichewa en is volledig ingevoerd in de problematiek en ontwikkelingen in deze regio. We zijn blij dat hij onze gelederen komt versterken.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi