Nieuwsbrief November 2021

Het is alweer een poosje geleden dat we jullie informeerden over het wel en wee in Muona en omgeving. Want er is dit afgelopen jaar weer veel gebeurd.

Ondanks alle corona perikelen kon ik toch naar Malawi vertrekken. Met een onderbreking van 5 weken ben ik er drie maanden geweest.

Van al onze ondersteuningsprojecten in deze regio is het renoveren van huisjes van kwetsbare ouderen een terugkerende activiteit. Als je ziet hoe sommige mensen onder schrijnende omstandigheden moeten leven, mag en kun je daar je ogen niet voor sluiten.

Zo was er een bejaard echtpaar geselecteerd, waar de regen bij flinke buien door het grasdak droop, met als gevolg slapen op een modderige vloer, op een rieten matje.

Toen we het dak eraf gehaald hadden, bleken de lemen muren zó instabiel, dat we besloten het huisje helemaal opnieuw op te bouwen.

Ze stond te dansen toen het klaar was en kon niet geloven dat het voor hen was: ‘for us?’

En ja, we zaten boven onze begroting: geen 125 maar 175 euro, maar wie maalt daarom bij zoveel blijdschap?!

In totaal hebben we dit jaar weer 18 huisjes opgeknapt en wordt ons werk ook door de dorpshoofden erg gewaardeerd: ‘Wat jullie beloven doen jullie ook!’.

Naast alle armoede zien we de laatste paar jaar ook positieve ontwikkelingen. We zien de verbeterde infrastructuur, eindelijk, na zoveel jaren van loze beloftes, waardoor de rit van 100 km naar de stad nu nog maar 2 uur duurt i.p.v. bijna 5…! Hierdoor komt er ook meer handel op gang.

We zien het ook aan de bouw van steeds meer stenen huizen. Ze zijn groter en hebben een golfplaten dak, waardoor ze niet om de paar jaar vervangen hoeven te worden.

Voor diegenen die het zich kunnen permitteren worden de huizen aangesloten op elektriciteit. Op dit moment is men zelfs bezig water in de huizen te brengen. Dat is een hele stap voorwaarts en een fantastische ontwikkeling! Geen zware teilen meer op het hoofd dragen, maar water uit de kraan.

We zien ook meer motoren en kleinere auto’s in de dorpen, die beiden ook gebruikt worden als taxi. Al blijft de fietstaxi het meest gebruikt.

Meer jongeren gaan studeren. Nog veel te weinig, maar een stap in de goede richting van een betere toekomst, voor henzelf, maar ook voor het land.

Doordat er veel lessen uitvielen door corona maatregelen, heeft de regering besloten het schooljaar aan te passen. Dit betekent dat het schooljaar 2020/ 2021 doorloopt tot eind november. In januari start dan het nieuwe schooljaar. Op dit moment zitten 13 van onze middelbare scholieren in hun eindexamen periode. Dankzij een groep van trouwe donoren hebben deze jongeren de kans gekregen om gedurende vier jaar goed onderwijs te volgen op een boardingschool. Met een diploma op zak hebben zij veel meer kansen op een vervolgopleiding of het runnen van een eigen business.

Heel veel dank aan alle sponsoren die hieraan hebben bijgedragen!

Ook zijn we trots op onze verpleegkundigen en enkele universitaire studenten. Zij allen zijn de toekomst! Want in

Muona en omgeving levert het bewerken van een stuk land niet langer een reële bron van inkomsten, omdat door klimaatverandering het beroep van landbouwer nóg onzekerder is geworden. Daarom moeten de jongeren op zoek naar andere mogelijkheden.

We hopen van harte dat er zich weer sponsoren zullen aandienen om méér jongeren deze kans te geven.

Door de huidige ontwikkelingen met betrekking tot corona zien we ons genoodzaakt onze jaarlijkse benefietmiddag, gepland op 12 december opnieuw te annuleren.

In deze nieuwsbrief hadden we de aankondiging willen doen.

Voor een tweede jaar geen benefietmiddag heeft gevolgen voor onze financiële buffer. Zo’n middag bracht namelijk veel op aan de verkoop van drankjes, hapjes, mooie artikelen en onze loterij.

Door deze omstandigheden komt het voortbestaan van een deel van onze projecten in gevaar.

Ook hadden we onze nieuwe folder willen introduceren, met onze projecten. We hebben er wel enkele verstuurd, maar dat was nogal prijzig dus daar zijn we mee gestopt. Mocht u er echter toch een willen ontvangen dan horen wij dat graag.

Wij hopen in het voorjaar alsnog een benefietmiddag te kunnen organiseren.

Als u ons met een bijdrage wilt steunen, dan zijn wij daar erg blij mee. Zoals u weet zijn wij een Anbi stichting, wat uw gift aftrekbaar maakt van de belasting.

Rekeningnummer: NL63 ABNA 0617 0484 36

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van onze projecten verwijs ik u graag naar onze vernieuwde website: www.muonamalawi.nl

Rest ons u allen alvast mooie en gezonde feestdagen te wensen.

© Copyright 2021 - Stichting Community Muona Malawi